Senior communicatieadviseur Den Haag

Verantwoordelijkheden: Stakeholders van het project gemotiveerd houden op basis van een multidisciplinaire communicatiestrategie teneinde de implementatieplanning van de banken op het VB portaal op schema te houden. Effectief en situationeel gebruik van de communicatiemiddelen om bovenstaande resultaat te ondersteunen. Producten conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen) realiseren. Bedenken, plannen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het voortdurend aangehaakt houden van banken en overheidsorganisaties bij de projecten onder voortdurende monitoring van de effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen. Generieke projectcommunicatie teneinde de stakeholders op strategisch, tactisch en operationeel niveau geïnformeerd en gemotiveerd te houden. Strategie ontwikkelen voor de doorontwikkeling van het VB-portaal naar steeds meer geautomatiseerde gegevensverstrekking door banken.            Als senior communicatieadviseur geef je invulling aan deze verantwoordelijkheid door de volgende taken uit te voeren: Signaleren en analyseren van communicatie gerelateerde kansen en ’bedreigingen voor het project dat met geplande of nog te creëren communicatiemaatregelen kan worden bevorderd of gemitigeerd Het genereren van oplossingen en creëren van draagvlak om de uitvoering daarvan (zelf) te realiseren Adviseren over de benodigde communicatie-inzet en het ontwikkelen van communicatiemiddelen Situationeel inzetten van de op dat moment meest effectieve communicatiemiddelen bij onverwachte ontwikkelingen binnen het project Maken van realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen van het communicatieplan en bewaken van de voortgang. Organiseren van bijeenkomsten, ontwerpen en begeleiden van workshops HBO+ werk- en denkniveau. Minimaal 5 jaar projectervaring als senior communicatieadviseur waarbij aantoonbaar de meeste werkzaamheden voortvloeiende uit het communicatieplan hands-on zijn uitgevoerd. Minimaal 3 jaar projectervaring bij ministeries in het Justitie en Veiligheidsdomein als senior communicatieadviseur. Minimaal 1 jaar ervaring met ICT overheidsprojecten waar politieke sensitiviteit een belangrijke rol speelt. U heeft de vaardigheid om draagvlak te creëren om de door u aangedragen communicatieproducten bij zowel de opdrachtgever als bij de doelgroep te kunnen implementeren en heeft dat voldoende kunnen inzetten tijdens voor deze functie relevante opdrachten. U heeft de vaardigheid om goed te kunnen schakelen tussen denken en doen waarbij u in staat bent op strategisch en tactisch niveau te adviseren. Tegelijkertijd neemt u vanzelfsprekend met een ‘hands-on’ mentaliteit de uitvoering van de communicatiemaatregelen ter hand neemt. U heeft deze vaardigheid voldoende kunnen inzetten tijdens voor deze functie relevante opdrachten. U heeft de vaardigheid om uw sociale vaardigheden in te zetten om met enthousiasme partijen te verbinden en verschillende belangen zoveel mogelijk samen te brengen waarbij uw schrijfvaardigheid in heldere en begrijpelijke taal onontbeerlijk is. Binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid schept het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) de voorwaarden voor een slagvaardig, toegankelijk en doelmatig werkend rechtsbestel en voor een effectieve en doelmatige rechtshandhaving. Verder draagt DGRR bij aan de internationale samenwerking op justitieel gebied. Hier staat interne informatie voor medewerkers van DGRR en onderliggende directies. Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het rechtsbestel stimuleert DGRR de samenhang tussen de afzonderlijke onderdelen binnen dit bestel. Een heldere rol en positie van DGRR, waar medewerkers zowel onderling, als met externe partijen goed samenwerken, zijn voorwaarden voor succes. DGRR werkt aan een eenduidige regie op de strafrechtsketen. Een krachtig rechtshandhavingsbeleid en criminaliteitsbestrijding, ondersteund door goede instrumentatie, en het vervullen van tal van operationele en juridische taken zijn opdrachten voor dit directoraat. Over de hele linie is er aandacht voor internationale aspecten en strategische beleidsontwikkeling. Vanzelfsprekend zorgt DGRR ervoor dat alle taakorganisaties en stakeholders duidelijke aanspreekpunten en contactpersonen binnen de directie hebben. De Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) valt onder DGRR en beweegt zich op een maatschappelijk veel besproken terrein. Deze directie ontwikkelt visie, beleid en verschillende samenwerkingsvormen voor een betere rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding en meer veiligheid. Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
27-05-2020 16:16
SchaalX