Redacteur subsidieprogramma

(Sluitingsdatum: 09-06-2020 om 09:00 uur) De opdracht behelst het (digitaal) bijwonen van twee vergaderingen inclusief notuleren, overleggen met de voorzitter van de commissie en het schrijven van de eindrapportage met drie correctierondes. We zoeken een redacteur om deze onafhankelijke commissie te ondersteunen...
29-05-2020 09:47
freelance.nl