Beeldredacteur - Immigratie- en Naturalisatiedienst, Den Haag