Media-/omgevingsanalist Den Haag

Je informeert het MT-IND, beleidscollega’s en communicatiecollega’s over wat er leeft en speelt bij de verschillende doelgroepen en media. Je brengt dagelijks relevant nieuws, inzichten, reacties en analyses snel onder de aandacht van een brede groep collega’s. Hiertoe maak je dagelijks overzichten van nieuws en berichten op social media voor IND-medewerkers. Mede op basis van jouw analyses beoordeel je welke acties in de media nodig zijn. Ook adviseer je over en draag je waar nodig bij aan de online uitingen van de IND. •    Je hebt een HBO werk- of denkniveau en een opleiding of achtergrond in journalistiek of communicatie •    Ervaring in het uitvoeren van communicatie-onderzoek, publieksenquêtes en peilingen. •    Ervaring met verwerking en rapportering van (Google) analytics van online en social mediakanalen •    Ervaring met monitoring en analyse, waaronder het maken van issue analyses en ervaring met tools als obi4wan, coosto. •    Je hebt ervaring met het uitvoeren van flitspeilingen en online (publieks)enquêtes. •    Minimaal 3 jaar relevante ervaring met communicatie en mediavraagstukken en voorlichtingsmethoden en - technieken    Je hebt een neus voor nieuws. Je weet de weg op online nieuwsmedia en social media. Je kunt de vraag van een opdrachtgever goed vertalen in een zoekopdracht en Je kunt je bevindingen helder en duidelijk presenteren. Je staat zo nodig ook buiten kantooruren je mannetje. Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke verhoudingen en processen. Je bent een netwerker en haalt signalen op uit de organisatie en binnen de vreemdelingenketen. Je weet je goed staande te houden in een werkveld dat veel aandacht krijgt van politiek en maatschappij. Je bent creatief en durft je standpunten over te brengen. Je bent een vernieuwer en draagt bij aan de professionalisering van de monitorings- en analysefunctie van de IND-newsroom in ontwikkeling. Competenties: Accuraat werken, analyseren, creativiteit, initiatief ontplooien, oordeelsvorming, organisatie-sensitiviteit en samenwerken. Je komt te werken bij IND het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden.    Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
10-07-2020 12:13
SchaalX