Communicatieadviseur Omgevingswet Ede

Je geeft (strategisch) advies over uiteenlopende (complexe) onderwerpen, van het sociaal domein tot ruimtelijke projecten. Het belangrijkste project in jouw portefeuille is de omgevingswet. Je brengt de buitenwereld naar binnen: je kunt methodieken toepassen die beleid en projecten vanaf het begin communicatiever maken.  Je coördineert de productie en inzet van communicatiemiddelen en bewaakt de planning van uitvoering Jij bent een stevige communicatieprofessional met minimaal vijf jaar ervaring met (overheids-)communicatie. Je hebt een vakgerichte opleiding op minimaal hbo-niveau.  Je hebt affiniteit en ervaring met de omgevingswet en met inwonersparticipatie. Je bent samenwerkingsgericht, creatief, proactief en hebt gevoel voor humor. Je bent stressbestendig, flexibel en kunt werken in een drukke en dynamische omgeving. Je bent bereid om ook buiten kantooruren te werken, als dat (incidenteel) nodig is.  Je hebt gevoel voor werken in een politiek/bestuurlijke omgeving en kan de verbinding maken tussen de organisatie en de buitenwereld. Je zet hierbij gemakkelijk benodigd communicatie-instrumentarium in. Je bent gedisciplineerd en strak plannen gaat je goed af. Je hebt kennis van de laatste communicatietrends en bijbehorend instrumentarium. Inzet van social media gaat je goed af. De gemeente Ede, traditie met innoveren, in het hart van de regio Food Valley. Ede telt nu bijna 114.000 inwoners en groeit door naar 120.000 inwoners in 2025. Zorg voor elkaar kenmerkt de inwoners, zowel in de dorpen als in de stad. Ede is volop in ontwikkeling. Belangrijke speerpunten zijn Food en het World Food Center, duurzaamheid, een levendig centrum, inwonersparticipatie, de realisatie van een nieuw station en de nieuwe woon-, werk- en leefwijk Veluwse Poort. En uiteraard de implementatie van de Omgevingswet.   Als organisatie kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), bouwen we op vertrouwen en zijn we resultaatgericht.    De afdeling Bestuur & Communicatie  De afdeling Bestuur en Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatieve en bestuurlijke advisering en ondersteuning van college, directie en organisatie. Als strategisch partner geeft zij mede vorm aan duurzame relaties en participatie tussen samenleving, bestuur en organisatie. De afdeling (circa dertig medewerkers) is verantwoordelijk voor (strategische) advisering van bestuur en in- en externe communicatie en voor crisiscommunicatie. De afdeling verzorgt ook de advisering over representatieve en protocollaire taken van het college. Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
24-07-2020 10:06
SchaalX