Social Media Coördinator Climate Adaptation Summit (CAS) Online / Den Haag

Als social media coördinator CAS ben je (mede)verantwoordelijk voor het uitvoeren en zo nodig bijstellen van de social media strategie.  De strategie en het creatieve concept voor de CAS Online vormen het uitgangspunt voor de uitvoering van je werkzaamheden. Je monitort de social media kanalen van CAS en ontwikkelt en plaatst content.  Je onderhoudt nauwe contacten met de  samenwerkingspartners (inzet sociale media kanalen partners). Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van/samenwerking met het bureau dat (een deel van) de content produceert. Je rapporteert aan de de projectleider Communicatie.  Je hebt kennis van en ervaring met sociale media, kent trends en kan content zelf maken en laten maken voor de verschillende platforms.  Je weet hoe CAS Online onder de aandacht te brengen en kunt ideeën omzetten in tekst en beeld voor verschillende kanalen en doelgroepen.  Je beschikt over een uitstekende taal- en schrijfvaardigheid.  Je kunt werken met programma’s als Photoshop, InDesign en Illustrator.  Je hebt kennis van monitoring programma’s.  Je beheerst de Engelse taal uitstekend.  Verschillende werkzaamheden kun je zelfstandig en gestructureerd naast elkaar uit-voeren. Ook onder tijdsdruk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaar-heid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan. Het in Nederland gevestigde Global Center on Adaptation (GCA) en de Global Commission on Adaptation zorgen voor de inhoud van de top. Het ministerie van I&W organiseert CAS On-line en werkt daarbij nauw samen met BZ, AZ, EZK, LNV en BZK. Voor CAS Online wordt een speciaal communicatieteam opgezet. De werkzaamheden worden – afhankelijk van de coronamaatregelen – thuis uitgevoerd of bij het ministerie van I&W in Den Haag (NTB). Het team wordt aangestuurd door een projectleider communicatie en be-staat naast de beschreven functie uit medewerkers voor webredactie, coördinator publieks-diplomatie en coördinator pers. Er is in uitvoerende zin in zeer beperkte mate ondersteuning van de directies COM van IenW en BZ. Voor de conferentie worden met name de corporate social mediakanalen en website van de CAS, het GCA en de Rijksoverheid gebruikt. Een goede samenwerking met de Newsroom van I&W, BZ, de webredactie van AZ/DPC, de social media experts van GCA en vormgevers van beeld, video en andere grafische content is van belang.Consultant name: Erik de VogelConsultant phone: +31614375946
05-08-2020 10:18
SchaalX