Juridisch contentadviseur - ministerie van EZK, Den Haag