Communicatieadviseur Multidisciplinair Interventieteam Den Haag

Jij bent bij uitstek in staat om een brug te kunnen slaan tussen de projectorganisatie en het OM door de inzet van praktische, creatieve en doelgerichte communicatiemiddelen. Het leggen van de verbinding tussen de doelen uit de OM-visie op de aanpak van ondermijning, de corporate communicatiedoelen van het OM en de (communicatie-)aanpak van ondermijning op de OM-onderdelen zijn hierbij essentiële onderdelen. Je voert een stakeholdersanalyse uit (m.n. intern OM). Je werkt een plan uit voor de inzet van een mix van communicatiemiddelen (denk aan intranet berichten en bijvoorbeeld video’s). Je stelt communicatie-uitingen op. Het kunnen editen van video’s is hierbij een pré. Je legt verbindingen tussen het communicatievraagstuk MIT OM en andere communicatievraagstukken gerelateerd aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Je stemt communicatie-uitingen af met de betrokken persvoorlichters en de projectorganisatie. Indien nodig bied je ondersteuning bij persvoorlichtingsvraagstukken. Je stemt communicatie-uitingen af met de betrokken HR collega’s in het kader van werving van nieuwe collega’s voor het MIT.     Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare en relevante ervaring als communicatieadviseur binnen een programma of projectorganisate. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring binnen de strafrechtketen of vergelijkbaar.  Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met doelgroep communicatie rond grote ontwikkelopgaven. Je hebt relevante ervaring als communicatieadviseur in complexe omgevingen. De complexiteit zit in de politiek-bestuurlijke omgeving en diversiteit aan belangen en werkwijzen doordat verschillende organisaties deel uit maken van de keten. Je hebt specifieke ervaring binnen de strafrechtketen. Competenties: Creatief en flexibel, projectmatig werken, sturen op resultaat met oog voor draagvlak, in staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen, het managen van de verwachtingen bij de betrokken stakeholders, omgevingssensitief (politiek-bestuurlijk- en organisatiesensitief).   Het MIT opereert in aanvulling op – en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van politie, Defensie, KMar, OM, Belastingdienst, Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en andere (inter)nationale handhavings-, toezichts- en opsporingsdiensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. De doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland, door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het aanpakken van sleutelfiguren, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.     Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
22-08-2020 08:36
SchaalX