Medior media-analist Den Haag

Als media-analist weet jij precies het nieuws en de informatie te vinden, die belangrijk zijn voor communicatie, beleidsvorming en uitvoering van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De onderwerpen bestrijken de volle breedte van het werkveld van deze ministeries, zoals de gaswinning in Groningen, de coronacrisis, het Klimaatakkoord, het stikstofbeleid, 5G, dierenwelzijn en voedselverspilling. Je bent op de hoogte van wat er speelt in de media, bij de burger, de wetenschap en bij belanghebbenden. Je haalt relevante nieuws, informatie en beeld uit verschillende bronnen, zoals geprinte, online en sociale media en radio en televisie. Jij beoordeelt de informatie op kwaliteit, relevantie, volledigheid en bruikbaarheid. Je haalt er snel de essentie uit, weet de informatie te duiden en brengt structuur aan. Voordat je aan deze taak begint, ga je in gesprek om de informatievraag helder te krijgen en af te bakenen. Hiervoor is het belangrijk dat je je goed kunt ver-plaatsen in de context van de collega(‘s) voor wie je werkt. Jouw presentatie is aantrekkelijk en biedt heldere conclusies en aanbevelingen, die meteen toepas-baar zijn. Van nature zoek je de samenwerking op en integriteit, professionaliteit en efficiency zijn waarden die bij jou passen. Uiteraard ben je op de hoogte van nieuwe tools en ontwikkelingen. Je volgt trends in het informatieaanbod op de voet en doet voorstellen voor het gebruik ervan. Ook denk je mee over de kwaliteit en presentatie van de producten en diensten van team Omgevingskennis.     Je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke of complexe omgeving. Je bent in staat het beeld (grote lijnen, dwarsverbanden, teneur) in de media helder te duiden. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, hebt een heldere schrijfstijl en kunt goed presenteren. Je bent klantgericht, kunt een klantvraag snel doorgronden en vertalen naar een product en daarover zakelijke afspraken maken. Je hebt een sterk analytisch vermogen, je kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en snel een oordeel vormen. Je bent flexibel, kunt goed samenwerken en blijft onder tijdsdruk goed presteren. Je bent gericht op resultaat en bewaakt in je planning de balans tussen de snelheid voor de klant en de kwaliteit van je analyse. Je bent bereid om mee te draaien in piketdiensten. Je hebt een relevante afgeronde opleiding op hbo-niveau en hebt ervaring met media-monitoring en het maken van media-analyses, mediascans en social media rapportages. Je hebt ervaring met het gebruik van databanken en monitorings- en analysetools (zoals Coosto en LexisNexis) of bent in staat deze kennis snel eigen te maken. De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemend Nederland kan bij RVO terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. De RVO specialisten maken zich dag in dag uit sterk om ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit te helpen. Zij bieden voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of gewoon een goed gesprek, stellen regelingen op, voeren ze uit en zorgen dat wetten en regels worden nageleefd. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.     Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
03-09-2020 08:03
SchaalX