Communicatieadviseur Utrecht

Je hebt als communicatieadviseur een aantal projecten onder je hoede en verzorgt de com-municatie daarover. Voorbeelden zijn de introductie van vrijwilligers bij de reclassering en het omgaan met Licht Verstandelijk Beperkte cliënten in het reclasseringswerk. Je adviseert de projectleiders over communicatie-aspecten, bewaakt de communicatiestrategie en zorgt voor de uitvoering daarvan. Van jou verwachten we eenduidig communicatie-advies, goede ideeën en creatieve communicatiemiddelen om de doelgroep te bereiken en betrekken. Denk aan nieuwsberichten, ervaringsverhalen, (ondersteuning bij) videoproducties en bijeenkom-sten. Maar ook voor het organiseren van een enquête onder de doelgroep draai jij je hand niet om. Je werkt onder leiding van het Hoofd Media en Communicatie en in nauwe samenwerking met de collega’s in het team en die van de andere reclasseringsorganisaties. Je hebt een heldere visie op de ontwikkelingen in het vakgebied communicatie en kunt de nieuwste inzichten inzetten in je werk. Eisen Naast een afgeronde journalistieke of communicatie opleiding op Hbo-niveau heb je minimaal drie jaar werkervaring als communicatie  adviseur. Je kunt complexe inhoud vertalen naar toegankelijke boodschappen voor een breed publiek en weet hoe je effectief communiceert met de hele organisatie. Daarbij zet je de juiste middelen in. Je opereert zelfstandig en bent gewend om ingezet te worden op zowel adviestaken als uitvoerende taken. Wensen Je bent flexibel, ondernemend en analytisch. Je bent communicatief sterk en creatief in je denken en doen. Je bent resultaatgericht, houdt afspraken in de gaten en weet complexe opdrachten in korte tijd tot een goed einde te brengen. Je wilt je inzetten voor een overheidsorganisatie of non-profit organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Je hebt affiniteit met het werkveld van veiligheid, justitie en voelt je betrokken bij de doelstellingen van de reclassering. Reclassering Nederland werkt aan een veiliger samenleving door mensen die met justitie in aanraking komen te begeleiden bij hun terugkeer naar de samenleving. Samen met Open-baar Ministerie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten ze alles op alles om strafbaar gedrag te voorkomen. Dat doen ze door aan de slag te gaan met verdachten en veroordeelden en hen aan te sporen hun gedrag te veranderen. Ze zien erop toe dat cliënten zich aan de voorwaarden houden die door de rechter zijn opgelegd. Dat gebeurt vanaf hun aanhouding tot en met het moment dat ze weer op vrije voeten zijn. Daarnaast voert de reclassering werkstraffen uit.  Het team Media en Communicatie bestaat uit zeven collega’s die elk vanuit hun eigen exper-tise werken aan heldere en toegankelijke communicatie. Ze werken veel samen met de twee andere reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering - ook in de projecten waarvoor je aan de slag gaat.   Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
10-09-2020 14:53
SchaalX