Senior Communicatieadviseur Utrecht

Je adviseert de top van de organisatie op één of meerdere afgebakende dossiers op strategisch niveau over de communicatie van diverse projecten. Je bent scherp in de analyse en ziet afbreukrisico’s voor de dienst en de politiek. Daarnaast kun je uitstekend regie voeren op de uitvoering van je adviezen. Je werkzaamheden zijn als volgt te omschrijven: Je bent op communicatiegebied een sparringpartner voor MT, programma- en projectmanagement op de belangrijkste dossiers van de directie. Je analyseert een of enkele complexe, maar helder afgebakende vraagstukken met een hoog afbreukrisico. Je vertaalt deze naar een heldere communicatiestrategie, –aanpak en implementatie. Je onderkent tijdig afbreukrisico’s voor de directie, de organisatie en de politiek, adviseert over oplossingen en voert regie over de uitvoering hiervan. Je maakt een overkoepelende communicatiestrategie voor een of meer afgebakende dossiers en zorgt voor de uitvoering van je advies. Je zorgt dat je binnen tijd en budget effectieve en kwalitatief hoogwaardige communicatiemiddelen en –activiteiten ontwikkelt of laat ontwikkelen. Je communicatieadvies is gebaseerd op analyse of het verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages. Communicatieadviezen zijn afgestemd op andere aandachtgebieden en beleidsterreinen. Je neemt de rol van projectleider communicatie op je om op complexe dossiers het juiste communicatieresultaat te behalen. Je legt verantwoording af over de effectiviteit van je communicatieadvies en –uitvoering via evaluatie en onderzoek. Je hebt contacten met stakeholders intern en extern. Intern onderhoud je nauwe contacten met de top 25 en met projectleiders van de strategische initiatieven die organisatie-breed spelen. Daarnaast schakel je regelmatig met het hoger management en directie Communicatie van het ministerie waar deze organisatie onder valt. Hiermee zorg je dat jouw strategisch communicatieadvies in samenhang is met belangen van andere betrokken disciplines binnen de organisatie en draag je zorg voor afstemming met andere aandachtsgebieden en vakdisciplines. Extern onderhoud je in voorkomende situaties contact met stakeholders van andere ministeries, overige uitvoeringsorganisaties en belangen- en koepelorganisaties. De Corporate Dienst Communicatie, waar jij deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor de communicatie met burgers, bedrijven, overige externe stakeholders en medewerkers. De nadruk ligt in deze opdracht op het continue contact met stakeholders binnen en buiten de organisatie. Dit richt zich op reputatie – en issuemanagement, branding, monitoring en online communicatie, en ook op het maken van communicatiemiddelen en leveren van diensten. Heldere communicatie is voor deze organisatie erg belangrijk. Goede reputatiemanagement is daarbij essentieel. Dit doet zij via onder meer gerichte corporate interne communicatie, waarbij interactie en dialoog op alle niveaus centraal staat. Ook is het team verantwoordelijk voor gericht stakeholder- en issuemanagement, proactieve PR en strategisch content- en campagnemanagement. Je hebt een masteropleiding op het gebied van communicatie. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een senior communicatieadviseur functie op senior niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je beschikt over verdiepte kennis over en ruime ervaring met communicatie in de volle breedte van het vak (uitvoeringscommunicatie, corporate communicatie, interne communicatie, verandercommunicatie, communicatieonderzoek). Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan het eigen vakgebied. Je hebt aantoonbare ervaring in projectleiding. Je bent succesvol in het behalen van communicatiedoelen.   Je gaat aan de slag bij een overheidsorganisatie. Consultant name: Jan van TwillertConsultant phone: +31622576031
22-09-2020 12:07
SchaalX