Communicatiemedewerker Thuiswerken

Je speelt een centrale rol in het uitvoeringsteam. Je ontwikkelt tussenproducten en eindproducten.  Je bent bereid inhoudelijke uitzoekklussen op te pakken en kan deze tot een helder communicatieproduct brengen. Je ondersteunt het projectteam met inzichtelijke en overzichtelijke communicatieproducten zoals presentaties, webinars, infographics. Je draagt zorg voor een goede communicatie en documentatie binnen het project en informatievoorziening naar de omgeving. Je hebt minimaal een hbo/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting journalistiek of communicatie. Je hebt een aantal jaren ervaring als communicatiemedewerker. Je hebt een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt kennis van Natura 2000 (de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn) Competenties: Flexibel, resultaatgericht, proactief, plannen en organiseren. Je gaat aan de slag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het Natura 2000-doelensysteem (de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn). Vanuit Directoraat-generaal Natuur Visserij en Landelijk Gebied interbestuurlijk samengewerkt om het Natura 2000-doelensysteem te verbeteren via een actualisatie. De actualisatie wordt uitgevoerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Defensie, Rijkswaterstaat (RWS) en de gezamenlijke provincies. Een interbestuurlijk ‘kernteam’ zorgt voor de uitvoering van de actualisatie. De organisatie van de actualisatie wordt nu verder ontwikkeld om de goede samenhang met andere beleidstrajecten te borgen. De actualisatie bevat drie fases en deze opdracht is gericht op fase 2. Hieronder zie jij de fases met de inhoudelijke informatie; Fase 1: De adviezen uit fase 1 worden doorvertaald naar de gebieden en landelijke doelen.  Fase 2: Voorziene producten in fase 2 zijn een hoofddocument, beleidskader doelwijziging en een strategisch plan dat inzichtelijk maakt hoe de landelijke gunstige staat van instandhouding voor de Natura 2000- doelen waarvoor Nederland verantwoordelijk is, zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden gerealiseerd.  Fase 3: Voorbereidingen waarin aanwijzingsbesluiten kunnen worden gewijzigd.   Consultant name: Maike Koster-Grupping
13-10-2020 15:40
SchaalX