Omgevingsmanager Thuiswerken

Je zorgt voor het opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie Je onderhoudt de contacten met belanghebbenden vanuit de inhoud van het project. Je zorgt met de projectleider voor een projectaanpak waarin de verbinding met de projectomgeving is geïntegreerd. Je hebt zicht op andere programma’s en beleidsontwikkelingen en signaleert en beheerst de raakvlakken. Je creëert begrip, vertrouwen en draagvlak voor de aanpak en producten van het project. Je stemt planning en processen af met de omgeving.  Je hebt een afgeronde wo-opleiding en/of minimaal een academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over ervaring binnen het Rijk. Je hebt kennis van Natura 2000 (de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn) Je hebt aantoonbare ervaring met interbestuurlijk samenwerken. Competenties: Netwerkvaardigheid, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, uitdrukkingsvaardigheid. Je gaat aan de slag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het Natura 2000-doelensysteem (de gebiedsbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn). Vanuit Directoraat-generaal Natuur Visserij en Landelijk Gebied interbestuurlijk samengewerkt om het Natura 2000-doelensysteem te verbeteren via een actualisatie. De actualisatie wordt uitgevoerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Defensie, Rijkswaterstaat (RWS) en de gezamenlijke provincies. Een interbestuurlijk ‘kernteam’ zorgt voor de uitvoering van de actualisatie. De organisatie van de actualisatie wordt nu verder ontwikkeld om de goede samenhang met andere beleidstrajecten te borgen. De actualisatie bevat drie fases en deze opdracht is gericht op fase 2. Hieronder zie jij de fases met de inhoudelijke informatie; Fase 1: De adviezen uit fase 1 worden doorvertaald naar de gebieden en landelijke doelen.  Fase 2: Voorziene producten in fase 2 zijn een hoofddocument, beleidskader doelwijziging en een strategisch plan dat inzichtelijk maakt hoe de landelijke gunstige staat van instandhouding voor de Natura 2000- doelen waarvoor Nederland verantwoordelijk is, zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden gerealiseerd.  Fase 3: Voorbereidingen waarin aanwijzingsbesluiten kunnen worden gewijzigd.   Consultant name: S. Özlem GoeneeConsultant phone: +31629778806
15-10-2020 12:43
SchaalX