Medior Communicatieadviseur Den Haag (voornamelijk vanuit huis)

Bijwonen tweewekelijks overleg Corona (dinsdag en donderdag); Communicatieadvies: Adviseren van het Coronateam; Het opstellen van een communicatieaanpak Corona afgestemd op de corporate strategie (gezien de huidige dynamiek rondom Corona liefst zo agile mogelijk); Het selecteren dan wel (laten) ontwikkelen van de uit het communicatieaanpak voortkomende communicatiemiddelen afgestemd op de doelgroep; Het schrijven en redigeren van teksten; Het selecteren dan wel laten ontwikkelen van beeldmateriaal t.b.v. Corona; Het zorgdragen voor het inzetten van de gewenste communicatiekanalen; Het bijhouden en beheren van de FAQ en de Corona intranetpagina; Afstemming met de communicatieafdeling, liefst d.m.v. bijwonen communicatieoverleg. Je draagt zelfstandig zorg voor de communicatieaanpak richting interne en externe doelgroepen. Dit doe je in nauwe afstemming met het Coronateam/(projectleider Corona) dat 2 keer per week online bijeenkomt en in afstemming met de senior communicatieadviseur (afstemming met corporate communicatie). De belangrijkste doelgroepen zijn o.a. dienstverleningsmanagers, objectleiders, schoonmakers en rijkspartners. De uitdaging ligt met name in het bereiken van de doelgroep, die over het algemeen multicultureel is, en soms minder goed de Nederlandse taal beheerst.   Ervaring met interne communicatie /crisiscommunicatie; Ervaring met projectmatig werken; Zelfstandig kunnen werken in een complexe organisatie in samenwerking met een klein team communicatie (2 personen); Hands on: zowel advisering, aansturing processen als zelfstandig uitvoering geven aan de benodigde activiteiten; Rijksportaal kennis heeft een grote pre; Minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur; Ervaring met communicatie in een uitvoeringsorganisatie met meerdere locaties grote en kleine locaties in het land en veelal lager geschoolde en multiculturele medewerkers; Ervaring in het zelfstandig opstellen van een communicatieplan en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden; Rijksoverheidservaring, liefst bij een uitvoeringsorganisatie; Kennis van het Rijksportaal en measuremail.   Je gaat aan de slag bij een Rijksoverheidsorganisatie. Consultant name: Maike Koster-Grupping
19-10-2020 16:58
SchaalX