Communicatieadviseur Den Haag_Thuiswerken

Je stelt nieuwsbrief en mailings op in afstemming met Directeur, MT en collega’s van de staf. Je adviseert over communicatiestrategie aan directeur en MT. Je onderhoudt contacten met geestelijk verzorgers in het veld, medewerkers en directeuren in de inrichtingen. Je zorgt voor bekendheid voor het werk van de Dienst bij de externe producenten en ter ondersteuning van de medewerkers (publicatie van good practices, ervaringen, werkvormen) Je laat media-middelen (film, posters, etc) produceren i.s.m. externe producenten, geestelijk verzorgers en stakeholders in de inrichtingen (directeuren). Je beheert Intranet en internet-pagina en verwerk je media verzoeken. Je stelt presentaties en speeches op Je zorgt voor relatiegeschenken en promotiematerialen. Je neemt deel aan crisisoverleg Corona en geeft uitvoering aan daaruit voortvloeiende communicatie. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding richting communicatie of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring. Je beschikt over relevante ervaring als communicatieadviseur, binnen de Rijksoverheid bij voorkeur binnen Justitie en Veiligheid. Je hebt ervaring met werken in een politiek/bestuurlijk complexe omgeving. Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van (externe) partners t.b.v. communicatieproducties en het vertalen van plannen en ideeën naar concrete communicatiemiddelen. Je hebt ervaring in ontwikkeling en aansturing van communicatiemiddelen zoals animatie, customer journeys, infographics, persona’s, magazines, presentatie, FAQ’s, poster, nieuwsbrief, intranet, brieven, etc. Je beschikt over ervaring met het vertalen van organisatie doelstellingen naar een heldere communicatieaanpak. Competenties: Daadkrachtig, proactief en oplossingsgericht, hands-on, snel kunnen schakelen, prioriteiten stellen, planmatig en gestructureerd werken, goed en snel de weg vinden in complexe omgevingen, assertief , teamspeler. Je gaat aan de slag bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV). Je gaat met de afdelingen Corporate Communicatie van hoofdkantoor DJI en met de medewerkers van de staf nauw samenwerken. DGV geeft invulling aan het wettelijke recht van alle mensen die justitieel zijn ingesloten om hun godsdienst en levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven. Organisatorisch valt DGV als landelijke dienst onder de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er werken in totaal circa 165 geestelijk verzorgers in alle justitiële inrichtingen in Nederland, verdeeld over zeven denominaties. Consultant name: S. Özlem GoeneeConsultant phone: +31629778806
04-11-2020 11:54
SchaalX