Strategisch Communicatieadviseur

Werkgever: Rijksoverheid Vacature Type: Full Time Locatie: 9405 TG Strategisch Communicatieadviseur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Functie­omschrijving Ben jij op zoek naar een strategische communicatiefunctie waarin je kan bijdragen aan grote maatschappelijke opgaves? Heb je een hart voor ondernemers in onder andere de landbouw- en visserijsector? En wil jij deze, zeer diverse, doelgroep ondersteunen bij bijvoorbeeld de transitie naar een duurzamer bedrijfsvoering?Ben jij een professionele verbinder en vernieuwer, coach je graag en kun jij complexe, grote opgaves ‘van buiten naar binnen’ vertalen naar doelgerichte en creatieve communicatiestrategieën, dan zijn we op zoek naar jou. Wij hebben in 2 teams behoefte aan een ervaren strategisch communicatieadviseur die in staat is om complexe maatschappelijke opgaves te vertalen naar doelgroepgerichte communicatiestrategieën. In het 3e agrarisch team is al een strategisch communicatie adviseur werkzaam. Als strategisch communicatieadviseur zorg je voor integraliteit. Dat doe je vakmatig door de verschillende communicatiedisciplines te verbinden en samen te laten werken. En dat doe je inhoudelijk door de dwarsverbanden op te zoeken tussen de vier thema’s van RVO; Agrarisch Ondernemen, Innovatief Ondernemen, Duurzaam Ondernemen en Internationaal Ondernemen. Ook ben je de schakel met corporate communicatie en met het ministerie van LNV (en EZK) als opdrachtgever voor RVO. Je neemt deel aan opdrachtoverstijgende projecten, binnen en buiten RVO, waarbij je inzicht hebt in het externe stakeholder- en krachtenveld. Je hebt een coachende, verbindende en coördinerende rol ten opzichte van de communicatieadviseurs (en andere communicatieprofessionals) voor ons team. En je toetst en borgt de kwaliteit van de communicatie- en contentplannen. Je kent de strategie 2025 van RVO (Kompas voor een duurzame toekomst), de visie op dienstverlening en de opgaves waar wij voor staan, en weet deze te vertalen naar de juiste communicatievraag- en strategie. Vanuit je strategische adviespositie kun je de opdrachtmanagers voor de ministeries en de teammanager ondersteunen bij de intake van nieuwe opdrachten en projecten voor het communicatie- en contentteam. Je draagt bij aan het opstellen van offertes voor de communicatieopdrachten en je levert input voor de rapportagecyclus. Je kunt zo nodig de rol van accounthouder en projectleider oppakken voor strategische, beleidsmatige onderwerpen, organisatiebreed en op directieniveau, gericht op het realiseren van complexe communicatieprogramma’s. Wat ga jij doen? Naast de al genoemde taken ben je ook verantwoordelijk voor: Participeren in diverse overleggen Gevraagd en ongevraagd advies geven, met oog voor overstijgende verbanden en belangen. Bijdragen aan de profilering van de communicatie- en contentteams (ACTs) voor agrarisch ondernemen binnen de organisatie. Regievoering op de communicatieactiviteiten. Verbinding leggen tussen de organisatie en haar externe stakeholders. Adviseren over Agrarisch persbeleid en ondersteunen bij het beantwoorden van persvragen (geen woordvoering). Interesse in deze mooie, uitdagende functie? Dan zien wij graag jouw motivatie en CV! Vertel ons kort in je motivatiebrief hoe jij zou zorgen voor verbinding (in het voordeel van de doelgroep). Meer over jouw toekomstige afdeling Wat betekenen ontwikkelingen in politiek en maatschappij voor mijn onderneming? Welke subsidie kan ik krijgen om mijn bedrijf te verduurzamen? En hoe vraag ik die aan? Ondernemers zitten vol met vragen voor de overheid.Als communicatieteam zijn wij de verbindende schakel. Met klantgerichte en datagedreven communicatie versterken we de relatie tussen overheid en ondernemer.Onze doelgroep is zeer divers; denk aan ondernemers in landbouw en visserij, in de tuinbouwsector, maar ook aan kennisinstituten en universiteiten. Dat maakt het speelveld complex en boeiend. Meer over jouw toekomstig team We zoeken een strategisch communicatie adviseur voor het advies- en contentteam Agrarisch Niet Grondgebonden.Thema’s waarmee je te maken krijgt zijn onder andere dierenwelzijn. Een houder van dieren is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn dieren. RVO is de uitvoerder van de regels rondom verzorging en huisvestiging van productiedieren, maar bijvoorbeeld ook huisdieren en wilde dieren. De registratie van (productie)dieren helpt niet alleen de gezondheidszorg voor de dieren, maar ook voor de mens. Dierziektepreventie en het diergezondheidsfond hebben dit ook als doel. Daarnaast is RVO, als uitvoerder van Europees landbouwbeleid, ook verantwoordelijk voor import- en exportregelingen binnen de sectoren akkerbouw, tuinbouw, zuivel, vee, vlees en eieren. Maar het gaat ook om zaken als melkquotering en schoolfruit- en schoolmelkregelingen. In het nieuws is er ook veel aandacht voor de visserijsector. Die staat voor ingrijpende veranderingen. Doordat er steeds minder ruimte op zee en binnenwateren is (brexit, windmolenparken), en door verplichte verduurzaming en de hoge brandstofprijs heeft de sector het zwaar. Als uitvoerder van het Europees visserijbeleid speelt RVO daarin een belangrijke rol. Daarnaast zoeken we een strategisch communicatie adviseur voor het advies- en contentteam Stikstof, Natuur en Relaties.Als team Klantcommunicatie Agrarisch zijn wij dagelijks bezig met beleid zo duidelijk mogelijk maken voor onze relaties. De onderwerpen lopen uiteen van mestregelgeving tot de wet Natuurbescherming en van stikstofopdrachten tot CITES. Onze doelgroep bestaat voor een groot deel uit agrariërs en er komt veel op hen af in 2023. Een nieuwe mestwet, stikstofregelingen en een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. Verbinding tussen de regelingen en onderwerpen is daarom belangrijk. Als strategisch communicatieadviseur ben jij voor ons de verbindende schakel met de andere advies- en content teams. Jij hebt een visie op communiceren met agrariërs en neemt ons hier graag in mee. Advies en content in één team Bij ons werk je in een ‘ACT’, oftewel: een advies- en contentteam dat bestaat uit communicatieadvies en content. Met je ACT-collega’s werk je aan de opdrachten en opgaven voor ons RVO-domein: agrarisch, niet-grondgebonden. Het voordeel van deze manier van werken? De gedeelde verantwoordelijkheid en het multidisciplinaire teamwork leiden tot de beste vertaling van strategie en plannen naar concrete uitvoering. Samen met je teamgenoten werk je aan de continue verbetering van onze dienstverlening aan doelgroepen én opdrachtgevers binnen en buiten RVO. Communicatie met impact!Over de dienstverlening van RVORVO streeft naar excellente dienstverlening voor haar klanten. Dat doen we aan de hand van de volgende klantbeloften die leidend zijn in onze dienstverlening en voorspelbaarheid creeren voor de klant: Wij brengen u in contact met de juiste persoon. Wij helpen u verder. Wij zorgen dat u weet wat u van ons kunt verwachten en wanneer. Daarbij houden we ook de menselijke maat steeds voor ogen. Functie-eisen Je bent in het bezit van een WO-diploma en hebt tenminste 5 jaar relevante ervaring op het gebied van communicatie (bij voorkeur in een grote organisatie). Je hebt uitstekende kennis van het communicatiewerkveld en de relevante trends en ontwikkelingen, zoals datagedreven werken en digitalisering, maar ook stakeholdermanagement en issuesmanagement. Je hebt een duidelijke visie over ‘van buiten naar binnen’ werken en ‘het werken in een netwerksamenleving’. Je kunt beleids- en omgevingsontwikkelingen vanuit een bredere context dan alleen het eigen vakgebied doorvertalen naar communicatiestrategie. Je bent een energieke, dienstverlenende en verbindende persoonlijkheid. Natuurlijk beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je hebt een goede politieke antenne en ervaring met omgaan met weerstand en tegengestelde belangen in een complex krachtenveld. Je hebt ervaring met projecten en kunt grote opgaven en campagnes leiden. Je neemt van nature een voortrekkersrol aan als het gaat om het uitdragen van een communicatieboodschap. Het is een pré wanneer je ervaring hebt met advisering op het gebied van crisiscommunicatie. Competenties: Omgevingsbewust Creativiteit Overtuigingskracht Resultaatgerichtheid Samenwerken & verbindend Analytisch Pro-actief en daadkrachtig Arbeids­voorwaarden Salaris­niveau: schaal 12 Maand­salaris: Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto) Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd Contract­duur: 1 jaar met uitzicht op vast Minimaal aantal uren per week: 32 Maximaal aantal uren per week: 36 Overige arbeids­voorwaarden Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Bijzonderheden RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Assen zal in nader te omschrijven situaties gewenst zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 1 a 2 dagen per week zijn. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast. Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in het opdrachtenpakket kan een vast contract in beeld komen. Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren. Het bericht Strategisch Communicatieadviseur verscheen eerst op The Best Social Jobs.
29-12-2022 16:09
debestesocialjobs