Senior Omgevingsmanager Goedopweg – UTRECHT

Introductie 24 tot 32 uur per week | Standplaats: UtrechtWil jij je graag inzetten om duurzame mobiliteit in de regio Utrecht te stimuleren? Ben je een ervaren omgevingsmanager die er op efficiënte wijze voor kan zorgen dat de focus van het Goedopweg samenwerkingsverband de komende jaren verschuift naar andere gemeentes binnen de provincie? Als je al minimaal acht jaar hebt gewerkt aan mobiliteitsprojecten in het overheidsdomein, dan is deze functie misschien wel wat voor jou.Bij Goedopweg word je onderdeel van het programmamanagementteam en zul je in samenwerking met hun (overall) projectmanager en collega’s uit diverse Goedopweg teams de korte termijnaanpak van U Ned uit gaan voeren. U Ned is het programma waarin rijks- en regionale overheden samenwerken om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Organisatie De afgelopen jaren is een groot deel van het werk van Goedopweg (www.goedopweg.nl) voortgekomen uit de samenwerking met haar vijf moederorganisaties: Provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanuit verschillende deelprogramma’s en projecten richten zij zich op het stimuleren van duurzame mobiliteit in de regio. Zorgeloze en emissieloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is hun grote ambitie.Veel van hun deelprogramma’s zijn gericht op zogenaamde doelgroepen en kennen een Werkgevers-, Bewoners- en Bezoekersbenadering. Een ander gedeelte van het werk richt zich op het stimuleren van duurzame modaliteiten als fietsstimulering en de regionale opschaling van deelmobiliteit, MaaS en hubs. Het liefst koppelen ze hun interventies aan triggermomenten die gedragsverandering kansrijker maken. Denk aan het autoluwer maken van een woonwijk door een gemeente, of wegwerkzaamheden die veel verkeershinder veroorzaken. Functie Over de rolAls senior omgevingsmanager heb je in nauw en continue overleg met de programmamanager en de verschillende teams van Goedopweg de volgende taken en verantwoordelijkheden:Relatiebeheer/stakeholdermanagement in de regioJe legt contacten en bouwt samenwerkingsrelaties opbouwen met alle gemeentes in de provincie Utrecht, en de overige U Ned partners. Zorgen dat Goedopweg regelmatig, zichtbaar en aanspreekbaar is in de overheidsgremia die voor het werk van Goedopweg van belang zijn (bijv. U10, Regio Amersfoort, MOVV/UVVB, DO/Programmaraad U Ned).Je onderhoudt contacten met provincie en vervoerders namens Goedopweg, o.a. door deel te nemen aan het overleg dat de provincie drie of vier keer per jaar organiseert.Interne afstemmingBij het opbouwen van contacten en samenwerkingsrelaties is het belangrijk om de inzet intern goed op elkaar af te stemmen, zoveel mogelijk integraal bij gemeentes neer te kunnen leggen en hen niet te overspoelen met contactmomenten.Relatiebeheer/stakeholdermanagement moederorganisatiesJe stuurt op het zo goed mogelijk onderhouden van de relaties met de vijf moederorganisaties van Goedopweg. Binnen het Communicatieteam wordt hiervoor een plan/strategie ontwikkeld dat jullie gezamenlijk uitvoeren. Jij blijft daarbij vooral ook pro-actief zoeken naar kansen en verbetermogelijkheden en bent vanuit een antennepositie om in staat om signalen te interpreteren in de relatie tussen Goedeopweg en de vijf moederorganisaties.Relatiebeheer landelijkJe onderhoudt relaties en bouwt deze uit met andere regio’s en landelijke spelers, en zorgt daarmee dat Goedopweg van een landelijk relevant netwerk kan profiteren. De verwachting is dat dit netwerk vooral zal bestaan uit organisaties en samenwerkingsverbanden die vergelijkbaar werk doen (Zuid Holland Bereikbaar, Groningen Bereikbaar, SmartWayz, etc), en anderzijds uit beleidsmedewerkers bij IenW en RWS die aan dezelfde beleidsterreinen werken.Je organiseert een jaarlijks landelijk inspiratiemoment dat wordt gehost door Goedopweg.Ondersteuning programmamanagementJe houdt de programmamanager Goedopweg up to date van de voortgang van de werkzaamheden en helpt mogelijk politiek bestuurlijke risico’s tijdig de-escaleren.Je helpt de programmacoördinator en -manager besluiten voor te bereiden om aan het Directeurenoverleg en/of de Stuurgroep voor te leggen. Dit doe je samen met de schrijvers van stukken en de bestuursadviseurs van de moederorganisaties.Je vult de participatie van Goedopweg in het U Ned programma in, in de vorm van een programmateam, werksessies en mogelijk een DO/Programmaraad.Je helpt het totale werkpakket van Goedopweg zo goed mogelijk uit te voeren waarbij je jezelf zowel afvraagt of nog wel de goede dingen worden gedaan als of jullie ze goed doen. Functie-eisen Dit breng je mee als Projectleider marketing.Eisen:Je hebt een afgeronde afgeronde hbo-/bacheloropleidingJe hebt minimaal acht jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager op het gebied van mobiliteit binnen de overheidWensen en competenties:Je hebt minimaal vier jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen tien jaar als omgevingsmanager op het gebied van duurzaamheid, al dan niet in combinatie met mobiliteitJe hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen acht jaar als omgevingsmanager waarbij je zowel aansturing, strategie als uitvoering tot het takenpakket behoordenJe hebt een op samenwerking gerichte, proactieve en constructieve houdingJe bent relatiesensitief. Je kunt een antennefunctie vervullen en aanvoelen wanneer waarmee samenwerkingsrelaties tussen Goedopweg en individuele overheden/organisaties positief en constructief zijn, of dat negatieve issues/beelden in de onder- en/of bovenstroom voor verstoring zorgenJe bent politiek-bestuurlijke sensitief en kunt verstandig en gecontroleerd omgaan met alle potentiële politiek-bestuurlijke issues in het domein van werkgeversbenadering en integrale, gebiedsgerichte aanpakkenJe kunt het totale werk en alle issues goed overzien, en bent tegelijkertijd in staat om vernieuwings- en doorontwikkelingskansen te zien die Goedopweg verder kunnen brengenJe bent in staat om zelfstandig te werken, op anderen af te stappen en weet wanneer het tijd is om de programmamanager ergens bij te betrekken Aanbod De opdracht is voor 24 tot 32 uur per week, de start zo snel mogelijk. In eerste instantie voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Je kunt nog tot en met donderdag 9 maart reageren. Sollicitatie Lijkt deze functie je wat voor jou? Solliciteer nu door je cv naar onze recruiter Roëlle de Groot te mailen via roelle@entopic.com. Wil je meer informatie of een organogram van Goedopweg aanvragen? Roëlle helpt je graag. Je kunt haar bereiken op 0640251658. The post Senior Omgevingsmanager Goedopweg – UTRECHT appeared first on Entopic.
08-03-2023 01:00
Entopic