Senior Webredacteur – Den Haag

Introductie 32-36 uur per week | Standplaats: Den Haag, bij de klant, of vanuit huisWij zijn op zoek naar een Senior Webredacteur. Naast de Webredacteuren bestaat het team uit een coördinator, communicatieadviseurs, een online adviseur en projectondersteuners. Je werkt intensief samen met alle collega’s en bewaakt het overzicht van de planning van lopende werkzaamheden op online gebied. Organisatie OpdrachtgeverSamen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. In samenwerking met de DG Ruimte en Leefomgeving verzorgt het interbestuurlijke programma Aan de Slag ((Ads) de invoeringsondersteuning aan overheden die aan de slag gaan met de Omgevingswet. Deze wet gaat per 1 januari 2024 in en is een grote stelselwijziging om wetgeving en regels te bundelen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in Nederland.Programma Aan de Slag (ADS)Het programma Aan de Slag is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), Unie van Waterschappen en het Rijk gericht op ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet. Deze partners werken samen om gemeenten, provincies, waterschappen, departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te faciliteren bij de voorbereiding op de invoering en het kunnen werken met de wet. Dit gebeurt door kennis te delen over de bedoeling van de wet, het bewust maken van de gevolgen bij het dagelijks werk en de communicatie hierover. Ook valt het ontwikkelen van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) onder het programma. Het DSO is de informatiemotor voor een goede werking van de Omgevingswet. Via al deze zaken stimuleert en ondersteunt het programma interbestuurlijk en integraal werken binnen de overheid. Het programma Aan de slag maakt deel uit van de beleidsdirectie Ruimte & Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Binnen het communicatieteam Omgevingswet wordt gewerkt aan verschillende aspecten van on- en offline communicatie: Informeren en kennisdelen Signaleren, duiden en strategisch adviseren Stimuleren en motiveren Verbinden van buiten met binnen en tussen alle betrokken partijen Functie ProjectDagelijks maakt en plaatst het programma Aan de Slag met de Omgevingswet vele online communicatie-uitingen. Ze variëren van nieuwsberichten en artikelen op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl en in het online magazine Kwartslag tot actuele berichten op social media (LinkedIn en Twitter), interne berichtgeving en berichtgeving over evenementen van het programma tot allerlei andere uitingen. Zo biedt Aan de slag oefencasussen en handreikingen aan voor ambtenaren bij provincies, gemeenten en waterschappen.Zie https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/oefencasussen-implem... omgevingswet/. De teksten voor deze online uitingen moeten worden (om)geschreven en/of geredigeerd en geplaatst op de website i.s. m. het Informatiepunt leefomgeving of op andere online kanalen. Het moeten prettig leesbare, voor iedereen toegankelijke webteksten en artikelen of nieuwsberichten zijn. Vaak is er (enige) spoed bij het schrijven, redigeren en online plaatsen.Daarnaast is de webredacteur achtervang voor collega’s binnen het communicatieteam, bijvoorbeeld bij het editen van webinars, het maken van visuals voor social media en het schrijven van nieuwsberichten.Opdrachtomschrijving:Als Senior Webredacteur werk je vanuit het communicatieteam binnen het programma Aan de Slag. Je werkt in Den Haag en vanuit huis. Je werkt nauw samen met je collega communicatieadviseur(s) van de VNG, UvW en het IPO en de inhoudelijk deskundigen van Eenvoudig Beter en Aan de Slag. Daarnaast werk je samen met de communicatieadviseurs van het DG van de Omgevingswet, de NOVI en de directie Communicatie van het Ministerie van BZK. Je werkt samen met collega’s aan verschillende in- en externe on- en offline communicatiemiddelen (incl. inkoop, briefing, begeleiding en de website). Bij de uitvoering van de werkzaamheden draag je op proactieve wijze zorg voor afstemming met alle betrokkenen. Je onderhoudt actief een in- en extern(online)communicatienetwerk binnen en buiten de programma’s Eenvoudig Beter en Aan de Slag, het Ministerie van BZK en lokale en regionale overheden. Je verzamelt en analyseert proactief informatie en data en onderhoudt hiertoe een netwerk van informatie-eigenaren bij relevante organisaties. Je beoordeelt de kwaliteit en inhoud van de aangeleverde informatie en geeft een terugkoppeling. Je maakt, publiceert en beheert content (tekst, audio, video, fotografie, infographics, grafieken) waarbij sprake is van hoog afbreukrisico en tegengestelde belangen en voorziet deze content van metadata. Je zorgt dat content voldoet aan gestelde eisen, zoals toegankelijkheidseisen, begrijpelijkheid, vindbaarheid en actualiteit. Je zorgt dat de content goed aansluit op de inhoud van andere overheidswebsites en/of overige communicatiemiddelen. Je doet voorstellen aan leidinggevende voor verbetering van producten en werkprocessen. Je stimuleert en zorgt voor doorontwikkeling van content; ook binnen het eventuele account/portefeille. Je vertegenwoordigt (waar nodig) de organisatie als het gaat om webredactie. Je onderhoudt relaties met relevante partijen (zoals beleidsmedewerkers) en maakt praktische afspraken over wijze van afstemmen en samenwerken. Je neemt deel aan projecten waarbij meerdere partijen (zowel intern als extern) betrokken zijn. Je coacht medior redacteuren functioneel en werkt nieuwe medewerkers in. Je past webanalyse toe, analyseert data, stelt vervolgacties vast. Je verzamelt en analyseert onderzoeksdata en verbetert daarmee content. Je deelt kennis met externe partners. Functie-eisen Je hebt minimaal een hbo-werk- en denkniveau.Je hebt ten minste 3 jaar ervaring als tekstschrijver en webredacteur.Aantoonbare ervaring met het schrijven van goede, publieksvriendelijke teksten.Aantoonbare ervaring met totstandkoming van redactionele (online) communicatie- producten.Kennis van doelgroepen, de wijze waarop doelgroepen informatie verwerken en maatschappelijke ontwikkelingen.Bij voorkeur ervaring met het schrijven van teksten en ervaring binnen een ambtelijke omgeving.Ervaring met het redigeren van opleidings- en beleidstukken en het omzetten daarvan naar webteksten (rekening houden met toegangelijkheidseisen).Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.Antenne voor en begrip van politieke gevoeligheden en het functioneren van de politiek in Nederland.Kan medior webredacteuren inhoudelijk coachen.Meest essentiële competentiesSchriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (vlotte pen, goede (online)redactionele vaardigheden) Resultaatgericht werken Omgevings- en organisatiesensitiviteit Organisatorisch vermogen, zorgvuldig, met oog voor detail Teamspeler/sterk in netwerken en samenwerken Werken onder druk, dicht bij de inhoud Aanbod Dit betreft een opdracht voor 32-36 uur per week. Start is zo snel mogelijk. Er is een optie tot verlenging van maximaal 2x 12 maanden. Reageer zo snel mogelijk. We kijken uit naar je reactie. Inlichtingen Bel met Aron Spies voor meer informatie op +31 20 305 91 49. Of mail naar aron@entopic.com en stuur vandaag nog je cv! The post Senior Webredacteur – Den Haag appeared first on Entopic.
10-07-2023 02:00
Entopic