Senior Redacteur – Utrecht

Introductie 28 – 32 uur per week | Standplaats: Utrecht of vanuit huisVoor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij op zoek naar een senior redacteur die beschikbaar is vanaf 4 september. Heb je ervaring met het verrichten van redactionele opdrachten voor een overheidsorganisatie? Dan zijn wij opzoek naar jou. Organisatie OpdreachtgeverInspectie Gezondheidszorg en Jeugd Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect. Daarom kiezen we in ons toezicht voor thema’s en activiteiten die het meest opleveren voor mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben. We gaan uit van gezond vertrouwen in de zorg- en hulpverleners. Als het nodig is grijpen we in.We zijn open en eerlijk over hoe we die kwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We verstaan ons vak, kennen de praktijk en spelen in op ontwikkelingen in zorg en samenleving. We werken samen waar dat kan, maar ons oordeel is altijd onafhankelijk. Zo maken wij onze verantwoordelijkheid als rijksinspectie waar. Ons motto is Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.Wij zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met ruim 850 medewerkers, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Functie Project en toelichting opdrachtSamen met de NZa doet de IGJ een afdelingsoverstijgend project over (bedrijfs)ketens in de huisartsenzorg. Binnen het project (bedrijfs)ketens in huisartsenzorg doen de IGJ en NZa onderzoek naar de problemen/risico’s en kansen van ketenvorming in de huisartsenzorg op grond van kenmerken op het gebied van vijf onderwerpen die relevant zijn voor deze ontwikkeling en deze organisatievormen en welke vragen deze oproepen voor het toezicht:Digitalisering;regionale samenwerking;personele bezetting;onduidelijke en/of complexe financiële stromen, structuren en declaraties;onduidelijke verantwoordelijkheden en problemen bij kwaliteitsborging.Op elk van de onderwerpen bereiden deelgroepen de komende tijd teksten voor. De redacteur gaat deze teksten samenvoegen, bewerken en tot een leesbaar geheel maken, voorafgaand aan een heidag (begin oktober). Concreet betekent dit dat de redacteur een grote hoeveelheid data krijgt, geschreven door verschillende personen, waar nog een rode lijn uitgehaald moet worden. Naast de rode lijn, moeten beoordeeld worden op relevantie, moeten verbanden gelegd worden tussen de teksten, en moeten teksten ingekort worden of verder geconcretiseerd worden. Dit alles in samenspraak met projectgroepleden. Ook moet gekeken worden hoe de informatie samengebracht kan worden voor de heidag en welke vertaalslag hier voor nodig is. Na verwerking van de input van de heidag moet de redacteur een definitieve versie maken (deadline eind oktober) waarin de tekst wordt omgevormd naar een B1 tekst. Goede verbindingen leggen met diverse interne stakeholders is essentieel. De opdracht gaat dus verder dan alleen een bestaande tekst redigeren. Analyseren en structureren en consistent maken van teksten zijn belangrijke vaardigheden. Het betreft bovendien teksten over toezicht en wet- en regelgeving dus affiniteit met en kennis van toezicht en juridische teksten zijn aandachtspunten. Functie-eisen Kennis, ervaring, competenties en vaardighedenAffiniteit met juridische teksten Uitstekende redactionele vaardigheden Vaardigheid tot het analyseren en herstructureren van teksten Politieke en bestuurlijke sensitiviteit Ervaring in een grote, complexe overheidsorganisatie bij voorkeur een toezichthouder Affiniteit met huisartsenzorg Aanbod Dit betreft een opdracht van 2 maanden voor 28 – 32 uur per week. De start is 4 september. Optie tot verlenging is mogelijk tot maximaal 2x 2 maanden.Je kunt tot 2 augustus 18:00 uur reageren. Inlichtingen Bel met Aron Spies voor meer informatie op 06-38301317. Of mail naar aron@entopic.com en stuur vandaag nog je cv! The post Senior Redacteur – Utrecht appeared first on Entopic.
28-07-2023 02:00
Entopic